Schodiště

13.11.2013 16:42

Schodiště je stavební prvek sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k překonání určitého výškového rozdílu.

Názvosloví

 

  • 1 – podesta
  • 2 – mezipodesta (odpočívadlo) – spojuje jednotlivá schodišťová ramena ve stejné výškové úrovni
  • 3 – nástupní rameno
  • 4 – výstupní rameno
  • 5 – schodišťová zeď – omezuje schodišťový prostor a často jsou použity jako nosné konstrukce schodiště
  • 6 – zábradlí
  • 7 – zrcadlo – prostor mezi nástupním a výstupním ramenem, může být volný či vyzděný
  • 8 – jalový stupeň – první, nástupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do podesty
  • 9 – ukončovací stupeň – poslední, výstupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do mezipodesty nebo podesty
  • 10 – výstupní čára – pomyslná čára, která spojuje přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode